Kako preverimo zrakotesnost?

Zrakotesnost hiše preverjamo s t.i. Blower door testom, s katerim ugotovimo, kje v konstrukciji so netesnosti, skozi katere vstopa hladen zrak. Naprava se namesti na vhodna vrata ali okno, nato se z njo vpihuje zrak v hišo ali izpihuje iz nje. Ko je dosežena razlika tlaka 50 Pa med hišo in okolico, se izmeri količina zraka, ki ga moramo konstantno vpihovati, da razlika tlakov ostaja 50 Pa. Največja dovoljena izmenjava zraka skozi netesna mesta pri pasivni hiši je 0,6 celotnega volumna hiše v eni uri, pri hiši s prezračevalnim sistemom pa je ta vrednost 1,5 celotnega volumna hiše v eni uri. Test je priporočljivo izvesti pred izvedbo tlakov in stenskih oblog, saj lahko takrat morebitne netesnosti zatesnimo brez večjih stroškov.

Preverite zrakotesnost vaše hiše s testom zrakotesnosti  in ugotovite, ali so izvajalci dela izvedli v skladu s pravilnikom o učinkoviti rabi energije ter preprečite pojav plesni in prehitro propadanje vgrajenih materialov. Tako kot v tujini lahko tudi vi na podlagi meritve zrakotesnosti izvajalcu dokažete slabo opravljeno delo in na podlagi rezultatov testa zahtevate popravilo slabo ali napačno izvedenih detajlov, ne glede na to ali je bil izvajalec pred pričetkom del seznanjen z vašimi zahtevami ali ne, saj mora dela izvesti na podlagi obstoječih predpisov, ki zahtevajo ustrezno zrakotesnost pri gradnji (PURES).
 

Informacije in KONTAKT:

Silvo SOK

041/487-908
silvo.sok@ziher.si