Projektiranje

Oskrbeli vas bomo z vso dokumentacijo in informacijami, ki jih potrebujete. Naše storitve obsegajo načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje, arhitekturo, inženiring,… Specializirani smo prav na področju tako montažne kot klasične nizko energijske in pasivne gradnje


Za vas izdelamo projekte hiš ali poslovnih prostorov

Projektiramo hiše, dvojčke, vikende, poslovno stanovanjske stavbe, industrijske objekte, kmetijske objekte, javne stavbe vrtce, šole, objekte za ljudi s posebnimi potrebami, domove za ostarele, varovana stanovanja, hkrati pa smo tudi specializirani za sanacije obstoječih stanovanjskih hiš.

Stopite v kontakt z nami in pomagali vam bomo uresničiti vaše želje.

Za izvedbo dokumentacije za gradbeno dovoljenje je potrebno:

priskrbeti lokacijsko informacijo za gradnjo objektov, geodetski posnetek, načrt parcele, zemljiškoknjižni izpisek, soglasje oz. več soglasij na projektne rešitve, revizijo, vplivno območje, dokazilo o pravici gradnje.

Za izvedbo objekta je potrebno:

gradbeno dovoljenje, nadzor gradbeno obrtniških del, gradbena pogodba, urejeno gradbišče.

Gradnja je lahko:

Novogradnja, nadomestna gradnja ali rekonstrukcija, enostaven objekt, pomožni objekt, spominsko obeležje, urbana oprema.

Za gradnjo hiše je potreben načrt, ki je lahko tipski ali zrisan po meri. Naše načrte dobite po opravljenem razgovoru. Zajemajo dokumentacijo stanovanjskih hiš, vikendov in ostalih objektov s tlorisi, kvadraturami, fasadami oz. pogledi.

V podjetju svetujemo tudi na področju varnosti in zdravja pri delu

Ponujamo vam:

  • izdelavo izjave z oceno tveganja na delovnih mestih za podjetja in kmetije,
  • izobraževanja na področju varnosti in zdravja pri delu,
  • izdelavo varnostnih načrtov ter,
  • koordinacijo dela z vidika varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.